M-tjur

Svenska McDonalds vill stärka svensk nötköttsproduktion för att öka tillgången på svensk råvara. Satsningen sker i samarbete med SNP och LRF. Det nya projektet kommer pågå i tre år och riktar sig till de lantbruksföretagare som vill öka antalet dikor.

IMG_8627

De företagare som satsar på fler dikor kan ansöka om att få en sponsrad tjur till ett värde av 25 000 kronor via detta samarbete. Totalt  kommer 100 tjurar betalas av projektet. Kravet på lantbruksföretagen är att man ökar med minst 20 dikor inom ett år och att tjuren är stamboksförd. De 100 tjurarna McDonalds finansieras kommer delas ut under de tre år som projekttiden varar. Totalt har McDonalds satsat tre miljoner i samarbetet.

Ansökan sker via SNP på denna hemsida och öppnar i samband med Elmia Lantbruk i oktober 2016.  På denna sida kommer också aktuell information om projektet att finnas.

McDonald’s, LRF och SNP har ett samarbete sedan flera år, vilket bland annat omfattar utbildning under projektnamnet Tillväxt Nötkött, vilket var mycket uppskattat av de drygt
1 000 lantbrukare som gick utbildningen. Försök har också gjorts för att skapa produktionsringar med kontrakterade gårdar, men det har visat sig vara svårare att åstadkomma.

Kontaktpersoner är ordförande Jan Forssell 070-750 60 39 och projektledare för M-tjur Carina Johansson 070-300 48 55