Start

Köttriksdagen 2016
Nu finns programmet på www.gotlandsnotkottsproducenter.se Det innehåller mycket intressanta föreläsare och programpunkter. Spännande gårdsbesök och inte minst utnämningen av Årets Nötköttsföretag 2016.
Anmäler Dej gör du på http://hushallningssallskapet.se/kottriksdagen/
Sista anmälningsdag är 3 oktober

M-tjur
McDonalds satsar tre miljoner kronor för att stimulera till fler dikor och kalvar! De som utökar med 20 dikor/kalvningar har möjlighet att få en stamboksförd avelstjur sponsrad av McDonalds i det nya samarbetsavtalet de har med SNP och LRF. Ansökan öppnas i höst och sker på denna hemsida. Mer information finns under fliken M-tjur

Nytt från SNP
Efter varje styrelsemötet kommer Nytt från SNP att finnas på hemsidan. Där samlar vi de viktigaste punkterna från styrelsemötet och berättar lite mer informativt om de frågorna. I Nytt från SNP kan vi också berätta om andra aktuella frågor som inte varit på styrelsemötet, men som är viktiga att berätta om. Nyheterna hittar du under Aktuellt i höger spalten.

Handlingsplan nöt
Arbetet med Handlingsplan nöt pågår för fullt. Hitintills är 60 % av alla 82 åtgärder klara eller påbörjade. SNP har tillsammans med andra ansvar för att förenkla beteslagstiftningen. Nu är den beslutat och innehåller de förenklade regler  vi föreslog.

Branschen har avsatt 3 miljoner för de tre köttslagen för projekt som ska genomföra åtgärderna i planen. De projekt har börjat komma igång nu och förväntas ge effekt under året och början av 2017.

Här hittar handlingsplanen och de åtgärder SNP ansvarar för. De finns även under fliken Handlingsplan

Handlingsplan Nöt – kortversion – 2016-01-18

SNPs ansvarig för följande åtgärder