Projekt Romeo – så gick det

Svenska McDonald’s vill stärka svensk nötköttsproduktion och öka tillgången på svensk råvara. För att nå det målet måste vi öka antalet dikor i Sverige. Därför har McDonald’s, SNP och LRF haft ett samarbete för mer svenskt nötkött.

Nu är alla 100 tjurarna utdelade och projektet har varit lyckosamt genom mycket mediauppmärksamhet och att de som fått en tjur ökar med mer än 20 kor.

Projekt Romeo

  • Vanligaste rasen på Romeo är Simmental.
  • 11 gårdar har börjat med 0 dikor.
  • Fem gårdar har också mjölkproduktion.
  • Den största gården har 600 mjölkkor och vill också ha 100 dikor.
  • De fyra minsta gårdarna kommer ha 30 kor var om fem. 
  • I genomsnitt har varje Romeogård 48 kor.
  • Tjurarna beräknas leda till att antalet dikor fördubblas under en femårsperiod på de gårdar som fått en tjur, från 4 800 kor när projektet startade till 10 200 kor år 2021.
  • Hälften av alla företagare som har fått en Romeo är under 40 år
  • Drygt en tredjedel av företagarna anger bevarande och skötsel av betesmark som skäl till varför de vill ha en Romeo 
  • Mer än hälften av företagarna uttrycker framtidstro, intresse för direktkontakt med konsument och samarbete med McDonald’s

Romeo ökar antalet dikor med 50 procent

Projektet hade som mål att öka antalet kor med 2 000 stycken. Utvärderingen visar att Romeogårdarna tillsammans planerar att öka med nästan 6 000 kor inom fem år. I genomsnitt räknar varje Romeogård med att minst fördubbla sitt antal kor inom fem år. (Totalt fanns det 207 620 dikor i Sverige 2017). 

Romeo – medias kelgris
Det har varit lätt att fånga medias intresse under projekttiden. Vid 56 tillfällen har Romeo varit på webb, i radio och tidningar inom lokalmedia och lantbrukspressen. Genom att synas i media har projektet gett inspiration till andra att satsa på nötköttsproduktion och gett en positiv bild av vår bransch.

Romeo ger start i generationsskifte

Minst 19 Romeoägare gör eller har gjort ett generationsskifte. Av dem några har övertagit produktionen från förra generation och planerar ha ungefär samma antal djur som de haft, andra har ökat areal och djurantal inför ett generationsskifte. Medan några har börjat från noll djur och räknar med att bygga upp en besättning de kommande fem åren. 

Romeo ger ny produktionsinriktning
13 Romeoägare anger att de byter produktionsform till dikoproduktion. Tidigare har de haft uppfödning av mjölkrasdjur (tjur eller stut) eller mjölkproduktion. Att själva kunna producera sina egna kalvar och att sköta betesmarker är bakgrunden till produktionsomläggningen. 

Romeo håller betesmarker öppna
I ansökningarna är det 35 Romeoägare som anger att de utökar för att bättre sköta sina betesmarker.  Många har fått mer betesmarker då andra producenter i området slutar med egna djur. I några fall är Romeogården den enda i byn som har betesdjur.

Bildtext. Franchisetagare Ulric Zinnerfors uppskattade besöket hos Romeo i Bredaryd. ”Nu vet jag hur modernt lantbruk ser ut och kunskapen om hur nötkött produceras, vill jag sprida vidare bland mina anställda”.