Projekt Romeo – Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om projekt Romeo

Frågor:

Kan mjölkproducenter som byter produktionsinriktning till dikor ansöka om en tjur?
Om hen istället för de 70 mjölkkorna satsar på 90 dikor, kan hen få en tjur.
Om man ökar antalet kalvningar innan man får en Romeo, får man räkna in den utökningen?
Måste man öka med 20 kor varje år under tre årsperioden som avtalet gäller?
Vad gäller vid generationsskifte?
Måste tjuren vara renrasig?
Vilken ras ska det vara?
Vad händer om tjuren blir skadad och inte kan betäcka?
Måste man skicka till slakt vid något speciellt slakteri?
Kan man ansöka fler gånger och för fler tjurar?
Måste det vara en ettåring?
Är det 25 000 kronorna med eller utan moms?
Om Romeo kostar mer eller mindre än 25 000 kr?
Hur kommer projektet kontrollera att utökningen varar i tre år?


Kan mjölkproducenter som byter produktionsinriktning till dikor ansöka om en tjur?
Ja. Syfte med projektet är att det ska bli fler kalvar. Alla som ökar antalet kalvningar kan ansöka.
Exempel:
En mjölkproducent med 70 mjölkkor som slutar för att börja med 40 dikor ökar inte antalet kalvar och kan inte få någon tjur.


Om hen istället för de 70 mjölkkorna satsar på 90 dikor, kan hen få en tjur.
Även den mjölkproducent som ökar med 20 mjölkkor kan få en tjur, men tjuren man köper måste vara av köttras.


Om man ökar antalet kalvningar innan man får en Romeo, får man räkna in den utökningen?
Nej. Det är de kalvningar som sker året efter man fått Romeo som räknas som utökning.
Exempel: om man har tio fler kalvar året innan man får Romeo och tio kalvar året efter, räknas inte de tio första kalvningarna.


Måste man öka med 20 kor varje år under tre årsperioden som avtalet gäller?
Nej. Det är bara under utökningsperioden man måste öka. Men den ökningen ska bestå i tre år. Efter varje kalvningsperiod de följande tre åren ska utdrag ur CDB på antal kalvningar skickas in.
Exempel: Man kan inte öka med 20 kor under utökningsperioden och sedan året efter minska med 10 kor.


Vad gäller vid generationsskifte?
Om den som startar företaget inte har haft några kor/kalvningar innan räknas det som en utökning. Men det måste tydligt visas att det är ett övertagande och inte någon företagskonstruktion.


Måste tjuren vara renrasig?
Ja. Syftet är också att höja avelsvärdet i besättningen och för att garantera det ska den vara stambokförd enligt NAB .


Vilken ras ska det vara?
Den ras som passar på gården och den produktion som finns där. Enda kravet är att Romeo är stambokförd och av köttras.


Vad händer om tjuren blir skadad och inte kan betäcka?
I avtalet mellan dig och projektet lovar du att öka med 20 kalvningar.


Måste man skicka till slakt vid något speciellt slakteri?
Nej. Man får leverera till vilket slakteri man vill eller sälja köttet själv via t ex köttlådor.


Kan man ansöka fler gånger och för fler tjurar?
Ja. Man kan ansöka flera gånger under projekttiden. Man kan också ansöka om flera Romeo vid ett tillfälle om man gör en stor utökning.


Måste det vara en ettåring?
Romeo behöver inte vara en ettåring utan kan vara äldre, dock måste den finnas i besättningen under tre år.


Är det 25 000 kronorna med eller utan moms?
Det är 25 000 kronor exklusive moms.


Om Romeo kostar mer eller mindre än 25 000 kr?
Projektet betalar köpesumman på Romeo eller max 25 000 kr. Kostar Romeo 23 000 kr sponsrar Projektet med 23 000 kr. Kostar Romeo 45 000 kr sponsrar projektet med 25 000 kr.


Hur kommer projektet kontrollera att utökningen varar i tre år?
Ett år efter utbetalningen ska man skicka in utdrag ur CDB på antal kalvningar. Det ska också ske följande två år.