Framtida möjlighet till export av svenskt nötkött

I handlingsplan Nöt (HP) lovade SNP tillsammans med LRF Kött att utreda:
 ” Sveriges Nötköttsproducenter startar upp arbetet med att utreda möjligheterna till export av svenskt kvalitetskött av nöt”
 ” Sveriges Nötköttsproducenter och LRF Kött undersöker tillsammans vilka branschgemensamma åtgärder som kan göras i exportfrämjande syfte”
Det är viktigt att påpeka att projektet inte hade till uppgift att leverera en färdig export-plan för svenskt nötkött. Istället var visionen att lyckas entusiasmera och samla tillräckligt många aktörer längs med livsmedelskedjan för att samarbete kring exportsatsning skulle kunna bli resultatet av projektets arbete.
Samtliga personer som varit delaktiga i projektet är också eniga om att en fortsatt dialog med aktörer från hela livsmedelskedjan är en förutsättning för ett framgångsrikt och långsiktigt export-arbete med svenskt kvalitetskött. Myndigheter (Jordbruksverket och Näringsdepartement) är positiva och arbetar redan på möjligheten att exportera kvalitéts nötkött. Andra organisationer och företag är ännu inte beredda att aktivt driva frågan.

Efter diverse problem med att komma igång är nu projektet klart och rapporten finns bifogad.
Projektet har finansierats av LRF:s livmedelstrategi.

Rapport Export Nöt 2018

Ny klubb i Västerbotten!!!

Nu har SNP 19 klubbar!

I höstas bildades en ny klubb i Västerbotten och var tredje företag med nötköttsproduktion har valt att gå med i klubben.
Under vårvintern kommer de göra en studieresa till Sundsvallstrakten och titta på intressanta gårdar, då samtidigt ha sitt första årsmöte. Till sommaren planerar de en grillkurs tillsammans med Norrlands bäst grillkung.

Grattis Västerbotten och lycka till!