Handlingsplan

Under 2015 tog näringen tillsammans fram Handlingsplan nöt med 13 mål och 82 åtgärder som ska lyfta svensk nötköttsproduktion in i framtiden.

Den 20 januari 2016 gick startskottet och nu börjar arbetet med att genomföra de åtgärder respektive organisation tagit ansvar för.

SNP ansvarar, ensam eller tillsammans med andra, för 12 åtgärder. Att genomföra dessa blir därmed en stor del av SNPs handlingsplan under de närmsta tre åren.

Under följande länkar hittar du kortversionen av handlingsplanen och en sammanställning av SNP ansvarsåtgärder. Under resans gång kommer vi informera om vad som sker och när åtgärderna blivit klara.

Det övergripande målet är ökad lönsamhet och ökad efterfrågan på svenskt nötkött och det är först när åtgärderna blir använda på gårdsnivå som vi när målet.

Handlingsplan Nöt – kortversion – 2016-01-18

SNPs ansvarig för följande åtgärder