Om SNP

Sveriges Nötköttsproducenter.

är en intresseförening för alla kategorier av nötköttsproducenter.

Målet är att:

– förbättra lönsamheten i nötköttsproduktionen
– hävda nötköttsproducenternas intressen
– initiera och följa upp forskning, utveckling och rådgivning
– öka och underlätta kontakten mellan nötköttsproducenter i hela landet

Sveriges Nötköttsproducenter har 18 lokala klubbar i olika delar av landet som bevakar de regionala/lokala nötköttsfrågorna och ordnar gårdsbesök, kurser, studieresor, trivselarrangemang, mm.

Som medlem i SNP är Du både medlem i en klubb (distriktsförening) som oftast omfattar ett län och i riksföreningen. Under fliken lokala klubbar hittar Du kontaktuppgifter till klubbarna.

Medlemsavgift
Som medlem betalar du dels en avgift till klubben (distriktsföreningen) och dels en serviceavgift till riksföreningen. Serviceavgiften finansierar SNP:s verksamhet och ger oss möjlighet att påverka myndigheter, beslutsfattare och  andra organisationer för att gemensamt lyfta svensk nötköttsproduktion.

Till Sveriges Nötköttsproducenter är också de 7 rasföreningarna knutna.

Som medlem i SNP får Du rabatt på:

  • Tidningen  Nötkött som utkommer med 6 nummer per år. Här kan Du få det senaste när det gäller praktik, forskning och ekonomi inom nötköttsproduktionen, såväl från Sverige som från utlandet. För prenumeration kontakta redaktionen 010-471 06 eller notkott@vxa.se
  • Prenumeration av kalkylbladen för Gård och Djurhälsans verktyg för produktionsuppföljning.

Välkommen som medlem !

Du som vill bli medlem fyller i medlemsansökan som finns under fliken “Kontakta oss” i menyn ovan.

Sveriges Nötköttsproducenter är den enda organisationen som bara jobbar för nötkött.
  –  Ju fler vi är, desto mer kan vi uträtta för dig och alla andra nötköttsproducenter!  –