SNP organisationsmedlem i LRF

Nu är SNP organisationsmedlemmar i LRF. Det nya medlemskapet innebär att vi har röst- och motionsrätt på LRF riksförbundsstämma och ingår i Branschrådet tillsammans med övriga intresseorganisationer. Nu får vi en starkare position och tydligare röst i de frågor vi driver. det är också en styrka att få ett ökat samarbete med övriga branscher inom näringen.

Tio klimatsmarta åtgärder på gård!

Nu är Handlingsplan Nöt 2 igång!
Det är en rad aktiviteter påbörjade och en av dem handlar om att hitta klimatsmarta och lönsamma insatser på gårdsnivå. Nu letar vi de tio mest effektiva klimatåtgärderna på gård för respektive djurslagen gris, nöt och lamm. Klimatåtgärderna värderas utifrån effekt, ekonomi, biologisk mångfald och hur lätta de är att genomföra på gård. Nu behöver vi din hjälp med att värdera åtgärderna utifrån genomförandet på gård.
Följ länken och tipsa om vad du ser som de bästa och mest smarta klimatåtgärderna på din gård.

https://www.kottforetagen.se/workshop-om-de-viktigaste-klimatatgaerderna-pa-svenska-gris-noet-och-lammgardar.html

Tack Borlänge..

..och Dala Gävle Nötköttsproducenter för en fantastiskt trevlig och välordnad Köttriksdag. Intressanta studiebesök, Gunde Svan, föreläsare om spännande ämnen och inte minst, många kollegor att språka med.

Stort grattis till Henrik Nisser som tillsammans med Anna-Maria Nilsson tog emot priset som Årets Nötköttsriksdag.

Jan och Erika hälsar välkomna till BJurs lantbruk
Många ville se deras nötköttsproduktion och kalvstall
Leif Hedlund ordförande Dala Gäve Nötköttsproducenter hälsar välkomna i högstidskläder
Förväntansfulla stämmobesökare
Gunde Svan berättade om viljans makt och tankarna bakom framgångarna.
Alla nominerade till Årets Nötköttsföretag
Jiippiiiii!!! Hurra!!!!
Hurra för svenskt nötkött, tycker SNP styrelsen.

Slutrapport- tjurar i liggbåsbesättningar

Via branschutvecklingspengen (en del av en summa som dras vid avräkningen) har Gård och djurhälsan undersökt orsaker till för tidig utgång av tjurar i liggbåsbesättningar. Nu är rapporten färdig och finns på länken nedan. Mycket intressant och ger viktig fakta om hur vi kan minska antalet djur som inte når slaktmogen ålder!


Slutsats
Vid obduktionerna sågs flera olika typer av skador på ben och leder; ledinflammationer, slemsäcksinflammationer, ledbroskförändringar och frakturer. Ingen tjur hade exakt samma diagnos vid obduktion som någon annan. Oväntat många tjurar hade en pågående luftvägsinfektion och indikerar att sjukdomsövervakning och smittskydd är områden som behöver ytterligare uppmärksamhet. Det finns fortfarande många frågetecken om hur benskador i liggbåsstall kan minskas men fortsatt och ökat fokus på liggunderlagets betydelse och liggbåsens utformning är av stor vikt i besättningar med liggbås.

Gunde Svan inleder Köttriksdagen!

Gunde Svan kommer till vår Köttriksdag under torsdagens som inspiratörtalare. Missa inte detta.
Han kanske delar med sig sina bästa tips på hur man vinner fyra OS guld, sju VM guld, hanterar ormar på Fångarna på fortet eller dansar till sig till en bra placering i Let´s dance.
Kanske stannar har kvar till banketten då han får veta att Larz-Kristerz bjuder upp till dans.