Nytt från SNP april 2016

Nytt från SNP april 16

Nytt från SNP kommer att läggas ut efter varje styrelsemöte. Där skriver vi om punkter från styrelsemötet och berättar mer utförligt om dem. Där berättar vi också  om andra aktuella frågor inom SNP.

I detta blad innehåller bland annat

  • Arbetet med Handlingsplan nöt
  • Kriterierna för Årets Nötköttsföretag
  • Förbud om uppbundna handjur 1 augusti 2017
  • Händer inom Handlingsplanen

SNP styrelseprotokoll 2014-02-10

Här är senaste styrelseprotokollet. Under mötet diskuterades departementets förslag om nytt gårdsstöd. Några remissvar om L100 och kontrollprogram. Resultatet från telemarketing var positivt och styrelsen beslutar erbjuda fler klubbar möjligheten. Rapport från köttdelegationen om LRF Kött. Frågor om uppsagda kontrakt och inrapportering av prisstatistik var några av punkterna som togs upp. Se bilaga.

Protokoll styrelsemöte 140210

Rapport Köttdelegationen 2014 01 31