SNP organisationsmedlem i LRF

Nu är SNP organisationsmedlemmar i LRF. Det nya medlemskapet innebär att vi har röst- och motionsrätt på LRF riksförbundsstämma och ingår i Branschrådet tillsammans med övriga intresseorganisationer. Nu får vi en starkare position och tydligare röst i de frågor vi driver. det är också en styrka att få ett ökat samarbete med övriga branscher inom näringen.

Köttriksdagen 20-22 november 2019

Dags att boka  20-22 november 2019! Då är det Köttriksdag i Borlänge och Gävle Dala Nötköttsproducenter står för programmet.
Onsdagen den 20 finns det tre gårdar att besöka innan incheckning och kvällens grillbuffé. Mellan kl 16-18 är det även ordförandekonferens.

På torsdag är SNP:s stämma och fredag intressanta föreläsare.

Program kommer i tidningens Nötkötts september nummer.

I slutet av augusti kan du anmäla dej till riksdagen på denna hemsida och se information om Köttriksdagen.

Framtida möjlighet till export av svenskt nötkött

I handlingsplan Nöt (HP) lovade SNP tillsammans med LRF Kött att utreda:
 ” Sveriges Nötköttsproducenter startar upp arbetet med att utreda möjligheterna till export av svenskt kvalitetskött av nöt”
 ” Sveriges Nötköttsproducenter och LRF Kött undersöker tillsammans vilka branschgemensamma åtgärder som kan göras i exportfrämjande syfte”
Det är viktigt att påpeka att projektet inte hade till uppgift att leverera en färdig export-plan för svenskt nötkött. Istället var visionen att lyckas entusiasmera och samla tillräckligt många aktörer längs med livsmedelskedjan för att samarbete kring exportsatsning skulle kunna bli resultatet av projektets arbete.
Samtliga personer som varit delaktiga i projektet är också eniga om att en fortsatt dialog med aktörer från hela livsmedelskedjan är en förutsättning för ett framgångsrikt och långsiktigt export-arbete med svenskt kvalitetskött. Myndigheter (Jordbruksverket och Näringsdepartement) är positiva och arbetar redan på möjligheten att exportera kvalitéts nötkött. Andra organisationer och företag är ännu inte beredda att aktivt driva frågan.

Efter diverse problem med att komma igång är nu projektet klart och rapporten finns bifogad.
Projektet har finansierats av LRF:s livmedelstrategi.

Rapport Export Nöt 2018

Sista chansen att söka en Romeo

Nu är det bråttom för den som vill få en tjur från projekt Romeo. Det finns bara tre tjurar kvar och sista dagen för att ansöka är den 10 oktober 2018. Resultat från hela projektet och vem som får de tre sista tjurarna kommer att presenteras på Elmia Lantbruk i oktober.

Kriteriet för att kunna ansöka  är att man ska öka antalet kalvningar med minst 20 stycken inom två år.

Syftet med projekt Romeo är att få fram mer svenskt nötkött genom att öka antalet dikor. Tjurarna beräknas leda till att antalet dikor fördubblas under en femårsperiod på de gårdar som fått en tjur, från 5 260 kor när projektet startade till 10 600 kor år 2021.

Här går det att ansöka om en tjur: https://www.notkottsproducenter.se/projekt-romeo/

Bakom projekt Romeo står Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Nötköttsproducenter och McDonald’s.

Köttriksdag i Södermanland 16-17 november

I år bjuder Södermanlands Nötköttsföretagare till
Köttriksdag 16-17 november 2018. Boka in dagarna redan nu så du inte missar höstens bästa kalas.
Ordförandekonferensen börjar redan på torsdag eftermiddag.

Mer information kommer, men har du frågor redan nu så kan du kontakta Martina Schagerlund, ordförande i klubben på 0708-25 03 81

Årets Nötköttsföretagare

Har du en kollega som utantill vet djurens tillväxt per dag, antal levandefödda kalvar per ko, produktionskostnad per kg/kött mm. Och som hela tiden gör de åtgärder som krävs för att bli ännu bättre?
Bra.
Då vet du vem du ska nominera till Årets Nötköttsföretagare.
I år är kategorin produktionsuppföljning oavsett produktionsinriktning eller antal djur. Nomineringen ska vara inne senast 1 juni. Kontakta din klubbordförande eller LRF regionen.
Den 16 november utses vinnaren i Riksfinalen och visst ska det vara din kollega som tar emot priset 🙂

Årets Nötköttsftg 2018 kriterier
ÅretsNötköttsftg2018_blankett