Ny verksamhetsledare

Pressmeddelande den 6 juli 2012

Sveriges Nötköttsproducenter har anställt Carina Johansson, Vaggeryd, som verksamhetsledare.

På Sveriges Nötköttsproducenters (SNP) stämma den 19 november 2011 enades ombuden för ca 1400 medlemmar att höja medlemsavgiften för att satsa på en egen verksamhetsledare till föreningen. Nu har SNP anställt Carina Johansson som ny verksamhetsledare. Johansson har erfarenhet från myndighet, medlemsorganisation och föreningsliv. Hon driver också dikalvsuppfödning på den egna gården i Vaggeryd.

Svensk nötköttsproduktion står inför stora utmaningar. Antalet kor, och därmed det mer efterfrågade svenska nötköttet, minskar och vi äter alltmer importerat kött. Därför är det viktigt att arbeta för konkurrenskraftiga villkor och förutsättningar så att branschen kan växa.

-Nu har vi en samordnande röst som kan föra medlemmarnas talan och en representant för producenterna som myndigheter och andra intressenter kan föra en dialog med. Dessutom får vi styrelseledamöter möjlighet att arbeta med mer strategiska frågor och möjligheten att vara mer proaktiva, tack vare våra medlemmars kloka beslut, säger ordförande Anita Persson.

Svensk nötköttsproduktion har stor betydelse för den biologiska mångfalden, står för hög livsmedelssäkerhet och bidrar i hög grad till arbetstillfällen och öppna landskap i hela Sverige. Dessutom borde svensk nötköttsproduktion vara mer synlig i debatter och på politiska agendor.

För mer information vänligen kontakta Carina Johansson 070-602 76 05 eller ordförande Anita Persson
070-331 00 09.

Sveriges Nötköttsproducenter (SNP)  den enda organisation som bara jobbar för nötkött, där alla nötköttsproducenter, oavsett produktionsinriktning eller omfattning kan vara med.

Till ICA Nyheterna, vecka 16, 2012

Till ICA Nyheterna, vecka 16, 2012

Efterlyses:

Butiker som besvarar konsumentens kärlek till svenskt kött.

 

Kött engagerar. Du kan vara för eller emot kött, det spelar ingen roll – alla har en åsikt om kött.

Kött är trendigt just nu.

Kötttrenden handlar om kunskap, om en vilja att lära sig mer.

Inte nödvändigtvis om att äta mer kött.

 

Hur hanterar jag fransyskan?

Oxkinden som jag åt på krogen, var får jag tag på den?

Hur stoppar jag min egen korv?

Kan man verkligen äta svansen?

Den här efterfrågan på kunskap och kvalitet, måste handeln bemöta!

 

Samtidigt pågår en relevant debatt om köttets miljöpåverkan. En debatt som måste nyanseras betydligt.

Risken är annars att vi slänger ut det svenska köttet med debatten om att minska miljöbelastningen.

Svenskt kött är i de allra flesta fall ett miljöklokt val jämfört med importerat kött. Det framgår av Naturvårdsverkets rapport från oktober 2011. Mannen bakom rapporten Livestock’s Long Shadow,  dr Henning Steinfeld, från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO nyligen varit på Sverigebesök.  Han bidrar till att nyansera bilden av svensk köttproduktion. Tidningen ATL sammanfattar:

”Sammantaget behöver inte svenska producenter ta åt sig av den svepande kritik som rapporten gett upphov till. Svensk köttproduktion hjälper i stället till att hålla marker öppna och bevara den biologiska mångfalden.”

 

Det finns mer fakta som handeln bör lyssna på.

Idag vet vi att 7 av 10 konsumenter väljer svenskt kött och närmare 70% är beredda att betala mer för svenskt kött. Kunskap om ursprung och god djurhållning är faktorer som starkt påverkar valet av kött ser vi i en undersökning genomförd av YouGov från februari 2012 på uppdrag av Svenskt kött.

 

När du känner till allt detta, går det inte annat än att förundras över importen av kött. Naturligtvis är det lättare att få tag på stora volymer köttrasbiffar från länder med mångdubbelt större produktionsvolymer än i Sverige. Dessutom till lägre pris än vad vi kan producera här hemma.

Men hur rimmar det med alla stolta paroller om miljöansvar?

 

Var tog ”nose to tail” ambitionen vägen i handeln? Ett djur består av mer än biffar och fileer. Det är ju nu – precis nu – som vi har läge att möta efterfrågan på kunskap om kött och om djurets anatomi i kombination med bra försäljning.  Med större kunskap kan vi stimulera efterfrågan på de idag mindre intressanta detaljerna och bidra till miljökloka medvetna val av svenskt kött. Genom att skapa efterfrågan på HELA djuret skapas också incitamentet för svenska djurproducenter och köttbranschen att utveckla och driva på produktionen.

 

Kom igen handeln! Lyssna på konsumenterna och se till att besvara deras kärlek till svenskt kött.

 

Maria Forshufvud

Vd, Svenskt kött