SNP organisationsmedlem i LRF

Nu är SNP organisationsmedlemmar i LRF. Det nya medlemskapet innebär att vi har röst- och motionsrätt på LRF riksförbundsstämma och ingår i Branschrådet tillsammans med övriga intresseorganisationer. Nu får vi en starkare position och tydligare röst i de frågor vi driver. det är också en styrka att få ett ökat samarbete med övriga branscher inom näringen.

Tio klimatsmarta åtgärder på gård!

Nu är Handlingsplan Nöt 2 igång!
Det är en rad aktiviteter påbörjade och en av dem handlar om att hitta klimatsmarta och lönsamma insatser på gårdsnivå. Nu letar vi de tio mest effektiva klimatåtgärderna på gård för respektive djurslagen gris, nöt och lamm. Klimatåtgärderna värderas utifrån effekt, ekonomi, biologisk mångfald och hur lätta de är att genomföra på gård. Nu behöver vi din hjälp med att värdera åtgärderna utifrån genomförandet på gård.
Följ länken och tipsa om vad du ser som de bästa och mest smarta klimatåtgärderna på din gård.

https://www.kottforetagen.se/workshop-om-de-viktigaste-klimatatgaerderna-pa-svenska-gris-noet-och-lammgardar.html