SNP organisationsmedlem i LRF

Nu är SNP organisationsmedlemmar i LRF. Det nya medlemskapet innebär att vi har röst- och motionsrätt på LRF riksförbundsstämma och ingår i Branschrådet tillsammans med övriga intresseorganisationer. Nu får vi en starkare position och tydligare röst i de frågor vi driver. det är också en styrka att få ett ökat samarbete med övriga branscher inom näringen.