Tio klimatsmarta åtgärder på gård!

Nu är Handlingsplan Nöt 2 igång!
Det är en rad aktiviteter påbörjade och en av dem handlar om att hitta klimatsmarta och lönsamma insatser på gårdsnivå. Nu letar vi de tio mest effektiva klimatåtgärderna på gård för respektive djurslagen gris, nöt och lamm. Klimatåtgärderna värderas utifrån effekt, ekonomi, biologisk mångfald och hur lätta de är att genomföra på gård. Nu behöver vi din hjälp med att värdera åtgärderna utifrån genomförandet på gård.
Följ länken och tipsa om vad du ser som de bästa och mest smarta klimatåtgärderna på din gård.

https://www.kottforetagen.se/workshop-om-de-viktigaste-klimatatgaerderna-pa-svenska-gris-noet-och-lammgardar.html