Slutrapport- tjurar i liggbåsbesättningar

Via branschutvecklingspengen (en del av en summa som dras vid avräkningen) har Gård och djurhälsan undersökt orsaker till för tidig utgång av tjurar i liggbåsbesättningar. Nu är rapporten färdig och finns på länken nedan. Mycket intressant och ger viktig fakta om hur vi kan minska antalet djur som inte når slaktmogen ålder!


Slutsats
Vid obduktionerna sågs flera olika typer av skador på ben och leder; ledinflammationer, slemsäcksinflammationer, ledbroskförändringar och frakturer. Ingen tjur hade exakt samma diagnos vid obduktion som någon annan. Oväntat många tjurar hade en pågående luftvägsinfektion och indikerar att sjukdomsövervakning och smittskydd är områden som behöver ytterligare uppmärksamhet. Det finns fortfarande många frågetecken om hur benskador i liggbåsstall kan minskas men fortsatt och ökat fokus på liggunderlagets betydelse och liggbåsens utformning är av stor vikt i besättningar med liggbås.