Förste Romeo på plats

Nu är snart 24 Romeotjurar levererade till gårdarna. En av de först som fick en tjur är Christopher Danielsson i Norrköping.

Kolla filmen på Christopher och Romeo!

http://qlnk.io/ql/588b1a4ae4b0116e707139fe

Totalt ska projektet dela ut 100 tjurar till och med 2018.
75 av dem ska levereras fram till och med 2017. Så än finns det tjurar att ansöka.