Protokoll från SNP stämman 2016

Här kommer protokollet från SNP årsstämma  10 november 2016 på Gotland.

Jan Forssell fick förnyat förtroende av stämman som ordförande.
Stämman beslutade också välja om Jan Forssell, Anna Jamieson, Dan Waldemarsson och Camilla Hansson som styrelseledamöter på två år.

Östra Svealands Nötköttsproducenter hade skickat in en motion om offentlig upphandling, som besvarades och diskuterades.

stammoprotokoll2016

rev-berättelse-2016