SNP klubbnytt tidningen Nötkött nr 4,5 och 6 2015

Här kommer artiklar från tidningen Nötkött, där SNP skriver varje nummer om vad vi gör.

I höst har det varit stort fokus på Handlingsplan Nöt.
Det har tagit tid att samla och ena alla organisationer, myndigheter och företag som arbetar för ökad lönsamhet för svensk nötköttsproduktion.
Man har enas kring gemensamt arbetssätt och identifiera vilka mål och åtgärder som är viktigast för att öka produktionen och lönsamheten.
Nu är handlingsplanen ute på remiss och fler synpunkter och förslag lämnas från klubbar och rasföreningar. Likaså vilka prioriteringar som ni tycker vi ska göra.

I nr 5 har Anders Fredriksson i vår styrelse tillsammans med Johanna Bengtsson, Gård och Djurhälsan skrivit i möjligheterna med dikor. Hösten har präglats av en brist på kalvar och då blir dikalvsproduktion intressant.

I nr 6 presenterar sig en ny styrelseledamot, Thomas Magnusson.

Nr 4-15 Jan Handlingsplan

NR 5_15_dikor JB Anders

Nr 6 -15 Thomas pres, handlingsplan