Styrelseprotokoll 10 aug

Detta styrelsemöte hade vi i Stockholm under en heldag. Valberedningens sammankallande Leif Hedlund var med och pratade med samtliga ledamöter inför deras valberedningsarbete.

På styrelsemötet diskuterades

  • bristen på kalvar för vidareuppfödning. Efterfrågan på svenskt nötkötts ökar, så att bli effektivare i vår uppfödning och maximera våra resurser är viktigt. De frågor SNP bland annat kan driva på är ökad andel köttrasseminering, fler dikor, ökad djurhälsa och snabbare uppfödning.
  • Arbetet med den Nationella Handlingsplanen Nöt. SNP jobbar för fullt med att utveckla och samla viktiga åtgärder
  • SNP är med i arbetet kring hur en framtida salmonellabekämpning kan se ut.
  • Rapport från LRF Kött

Styrelseprotokoll 150810