Styrelseprotokoll 15 juni 2015

Styrelsen beslutar sig ställa sig bakom följande förslag från LRF på ändrade betesregler.

  • Lagstiftningen rörande bete bör i grunden vara desamma för såväl mjölk- som köttproduktion
  • Grundkravet sänks till 60 dagars bete utan krav på sammanhållen betesperiod
  •  Djur för köttproduktion alternativt kan ges tillfälle att vistas ute på annat sätt.
  • Djur som är anmälda till slakt och skall slaktas för den 30/8 undantas från kravet på bete/utevistelse

 

Hamburgerkedjan MAX har börjat använda Svensk kött märket.