Styrelseprotokoll 20150427

På detta styrelsemötet diskuterades SNPs arbete med den Nationella handlingsplan Nöt som vi initierat. Nu börjar arbetssättet och organisationsschemat ta form. Den Nationella handlingsplan Gris har redan startat och i de områden som är gemensamma beslöt styrelsen att vi går med i de grupperna för att snabbare komma igång. Inom område som stöd/regelverk och inom produktion skiljer det sig för mycket mellan djurslagen och för gemensam arbetsgrupp. Där kommer Nöt ha egna arbetsgrupper. Under nästa styrelsemöte 11 maj kommer styrelsen arbeta vidare med formerna.
Genom Nationell Handlingsplan Nöt kommer SNP driva stor del av sitt övergripande näringspolitiska arbete. Förhoppningen är att förslagen  och besluten ska få större genomslagskraft då hela branschen är involverad  i detta arbete.

Inom arbetsgruppen Djuromsorg driver och bevakar i “Vägledning för kontrollmyndighet Djurskydd vid slakt”, 150/5 regeln och kalvhälsa.

Styrelseprotokoll 150427

Handlingsplan nöt organisations schema