SNP klubbnytt i tidningen Nötkött nr 2 mars 2015

I detta nummer skriver ordförande Jan Forssell om hur styrelsen jobbar med att nå vår vision
” Svensk nötköttsproduktion är lönsam, attraktiv och i tillväxt”.  Styrelsen har delat in arbetet under olika ämnesområden och arbetsgrupper. I artikeln får Du veta konkreta exempel på vad som görs.

I detta nummer presenteras Anders Fredriksson, som valdes in i styrelsen vid stämman i Sunne 2014.

 

n2_15 Anders pres, Jan klubbnytt