Styrelseprotokoll 20150126

Rapport från arbetsgruppernas arbete. Bland annat om nuläget för salmonellaprogram och vad en branschgemensam handlingsplan för Nöt ska innehålla.
Jan informerade om läget i det nybildade Rådgivningsbolaget.
Rapport om projektet “Tillväxt Nötkött”. Samordnarutbildningen har startat och utbildningstillfällena i alla klubbar börjar 2 februari i Hallands klubben.
Arbetsgruppen Djuromsorg undersöker om det borde finnas en form av “certifiering” av två veckors kalvar för att höja värdet och kvalitéen på dem.

Protokoll styrelsemöte 150126