Styrelseprotokoll 20141211

Första styrelsemötet efter stämman brukar vi träffas under ett längre mötet. Det är oerhört värdefullt för att lära känna varandra och hinna prata färdigt om frågor och väcka nya.

Denna gång hade styrelsen bjudit in en processledare i arbetet med att ta fram arbetsordning, mål och handlingsplan för styrelsens arbete under kommande år. Det var ett intensiv verkstad som gav bra styrredskap om vad styrelsen ska prioritera och jobba med. Handlingsplanen kommer att presenteras så småningom. Arbetsgrupper bestämdes enligt nedan, första namnet sammankallande.

Slakt och marknad; Jan, Aron, Hans
Näringspolitik och opinionsbildning; Emma, Jan, Anna
Djuromsorg och djurhälsa; Carina, Anna, Gunvor, Anders
Företagsutveckling; Emma, Anders, Aron
Intern kommunikation; Jan, Hans

 

Protokoll styrelsemöte 141211

Arbetsordning SNP 20141211 beslutad

20141210_information förgröning till regionordförande