Marknadspriser v 49 och prisutveckling 2011-2014

Denna vecka är prisutvecklingen från de tre senaste året sammanställd. För samtliga djurgrupper har det varit en positiv prisutveckling. Det speglar den ökade efterfråga på svenskt kött som vi märker av i olika sammanhang. Med bättre priser ökar våra möjligheter att höja lönsamheten och att fler vill satsa på nötköttsproduktion.

Detta kvartalet har också den negativa trenden av importkött brutits,  svenskt köttkonsumtion har tagit marknadsandelar från importköttet.

Marknadspriser v 48

Kor v 48      Kor 2011-2014

Kviga v 48    Kviga 2011-2014

Livkalv v 48    Livkalv 2011-2014

Stut v 48   Stut 2011-2014

Ungtjur v 48   Ungtjur 2011-2014