Årsmötesprotokoll

Den 14 november håll SNP sin stämma på Selma Spa Sunne. Patrik Ohlsson, Kil och Mattias Wistrand Stora Sundby avgick ur styrelsen och Anna Jamieson, Boxholm och Anders Fredriksson Flen valdes in. Inga motioner hade kommit in så det blev en stund av många bra frågor istället. De som kom upp handlade om medlemsrekrytering, samarbete med LRF Kött, Jordbruksverkets kostnader för stödhantering, Sveriges Djurbönder, kapitalförsörjning för nystartare, sjukförsäkringskostnader för anställda och betalningsmodell från slakten.

På Köttriksdagen släpptes den nya broschyren som berättar om vad SNP arbetar för och vilken medlemsnyttan är.

Stämmoprotokoll och broschyren hittar du här.

Årsmötesprotokoll 2014

http://www.sebroschyr.se/sverigesnotkottsproducenter/MailView/

köttriksdag 14 033