Utbildningsdagar våren 2015

Samarbete som ska ge tillväxt

Tillväxt Nötkött är ett samarbete mellan Sveriges Nötköttsproducenter, LRF Kött, McDonalds och Taurus. McDonalds och LRF Kött finansierar projektet och syftet är att skapa tillväxt i svensk nötköttsproduktion. Projektet pågår under hela 2015 och består av tre delar:

  • Fyra utbildningsdagar i varje klubb
  • Utbildning av minst en samordnare i varje klubb.
  • Utveckla en affärsmodell som prövas av en producentgrupp för leverans till McDonalds.

Utbildningsdagarna genom förs av Taurus och handlar om optimal utfodring, produktionseffektivitet, utfodringsstrategi och om affärsmässigt företagande. Datum, plats och anmälan finns på www.taurus.mu Missa inte dessa dagar och sprid dem bland kollegor.
Samordna erbjuds utbildning inom förhandlingsteknik, avtalsskrivning och affärsmannaskap för att kunna vara med och starta producentringar för inköp, försäljning och annat samarbete.
Projektet ska också ta fram en affärsmodell för och ett antal producentringar som levererar kött till McDonalds.

Här hittar du datum och utbildningsplats för första träffen.

Broschyr Utbildningsträffar 2015