Styrelseprotokoll 20140911

Styrelsen beslöt om två mål för SNP.

“Sänka slaktåldern med bibehållen slaktvikt med en månad” och “0,95 avvand kalv per betäckt ko”.
Dessa mål fungerar både för SNP och för den egna gården och ger bättre lönsamhet om alla arbetar mot dem. Fler mål som omfattar marknaden jobbas det på.

LRF Kött tar fram omvärldsanalys några gånger per år. De finns att läsa på…

http://lrf.se/Medlem/Foretagande/LRFKott/Marknadsstatistik/

Protokoll styrelsemöte 140911