Rådgivningsenkät

En grupp studenter har fått i uppdrag att undersöka vad nötköttsproducenter vill ha ut av en rådgivningstjänst. Undersökningen är beställd för att rådgivningen ska kunna utformas så den passa de som ska använda den. Därför är det bra om så många som möjligt svarar.
Undersökningen tar ca 10  min och dina uppgifter är anonyma. Mer uppgifter finns i följebrevet, klickar du på länken kommer du direkt till enkätundersökningen. Fram till och med 10 november går det bra att svara.

www.netigate.se/a/s.aspx?s=182462X6673

 

Enkätbeskrivning