Svenskt kött fått pris

Svenskt kött har fått  prestigefyllt pris för sitt arbete med att marknadsföra och höja värdet på det svenska köttet.

Livsmedelspriset delas årligen ut av Livsmedelsföreningen till en person, organisation eller företag som på ett inspirerande och innovativt sätt tagit initiativ till, eller utvecklat förutsättningar för att öka livsmedelsnäringens konkurrenskraft och utveckling.

På knappt tre år och med små resurser har organisationen Svenskt kött tack vare robust relationsbyggande, strategisk smarthet och klarläggande kommunikation lyckats höja svenska konsumenters medvetenhet om ursprung, köttkvalitet och kvalitetskött. Man har dessutom gjort konsumenterna medvetna om det fantastiska jobb som svenska djurbönder lägger ned på att producera kött som visar omsorg om både djur, miljö och människors hälsa. Som kronan på verket lyckades man med konststycket att få den svenska unggrisen som huvudråvara på Bocuse d’Or Europe. För att ytterligare förbättra själva produktkvaliteten fortsätter man nu med att utveckla en svensk marmoreringsstandard.

Mer finns att läsa på:

http://www.svensktkott.se/aktuellt/nyheter/arets-livsmedelspris-gar-till-svenskt-kott/