Styrelseprotokoll

Den 5 augusti var hela styrelsen i Stockholm för styrelsemöte. Vi hade också styrelseutbildning och jobbade den mesta tiden med att diskutera vision och handlingsplan. Det är ett stort och viktigt arbete som tar tid och är nödvändigt för att vi ska få en bra färdriktning och fokusera på rätt saker.

På styrelsemötet tog vi beslut om att tillsammans med LRF driva rovdjursfrågan. Den ökade vargstammen är ett växande hot mot vår näring som kräver kraftfulla insatser.

Protokoll styrelsemöte 140805