McDonalds projekt nr 2

SNP, LRF och McDonalds har beslutat jobba vidare med projekt nr 2 enligt
tidigare avtal. Syfte med samarbetet är att öka andelen svenskt nötkött på marknaden. För att kunna det behöver vi kunskap, åtgärder och aktiviter som ökar lönsamheten. Delprojekt 1, som avslutades hösten 2013, undersökte olika betalningsmodeller i flera länder för att hitta framgångsfaktorer som vi kan använda i Sverige. En sådan faktor var ökat samarbete mellan producenter och mellan olika led i värdekedjan.

Under hösten 2014 fortsätter vi samarbetet inom avtalet genom att skapa utvecklingsgrupper i varje
köttklubb eller LRF region för att öka samarbetet mellan producenter och de olika leden i värdekedjan. Målet för grupperna är att ge dem möjlighet att kompensutveckla sig inom de områden de tycker behövs. Det kan vara kring bygglösningar, maskinsamverkan, upphandling, försäljningskoncept……….

Mer information kommer under hösten och på Köttriksdagen  15 november.

LRF_McD_SNP_budskap_april2014_PHT_EL (3)