SNP Styrelseprotokoll 16 juni 2014

Förra styrelsemötet handlade om det positiva utfallet av telemarketing och medlemsvärvning. Många har tackat ja och betalat medlemsavgift och nu är vi ca 1 700 medlemmar, en ökning med ca 450 stycken.

Styrelsen jobbar vidare med mål och handlingsplaner inom varje ansvarsområde under sommaren och på kommande styrelsemöte 5 augusti.

LRF Kött;

  • ger snart ut den första marknads- och omvärldsanalys. Det kommer göras regelbundet framöver.
  •  har bjudit in alla intresseföreningar och företag inom branschen för att skissa på ett projekt för djurslagen med syfte att öka lönsamhet och konkurrenskraft.
  • håller på att ta fram checklista och kontraktsmallar för slaktavtal.
  • arbetar för att landsbygdsdepartementet ska kalla näringen till en arbetsgrupp för regelbundna avstämningar och dialog, liknande den som bildats för grisnäringen.

SNP har lämnat förslag på hur djurskyddsföreskriften L100 ska kunna förenklas och förtydligas. LRF sammanställer svaren för alla djurslag.

SNP, LRF och McDonalds har beslutat jobba vidare med projekt nr 2 enligt tidigare avtal. Under hösten 2014 ska utvecklingsgrupper bildas i varje köttklubb för kompensutveckling med syfte att öka lönsamheten och andelen svenskt nötkött på marknaden.

Protokoll styrelsemöte 140616

LRF_McD_SNP_budskap_april2014_PHT_EL (3)