Styrelseprotokoll

På senaste styrelsemötet var den största punkten remissvar om CAP. LRF Kött förordade i sitt svar en kopeng medan LRF i sitt svar förordade nötpeng. LRF Kött var därefter på departementet och informerade om sin inställning. Denna diskussion och innehållet i mötet har också klubbarna fått del av via telemöte med klubbordförande.

 

Protokoll styrelsemöte 140506