Ansvarsfullt producerad soja

SNP har tillsammans med andra branschorganisationer, foderindustri, matproducenter och handelskedjor gjort ett gemensamt ställningstagande om ansvarfullt producerad soja. Nätverket vill säkerställa att de produkter som svenska konsumenter köper är producerade med certifierad soja.

Nedan hittar Du det gemensamma uttalandet och mer information om soja och bakgrunden till Sojadialogen.

Uttalande  SOJADIALOGEN 2014-04-07

QA soja 140407 final