SNP styrelseprotokoll 20140324

På senaste styrelsemötet beslutades om vilka ansvarsområden SNP sak arbeta inom och vilka i styrelsen som ansvarar för respektive område.
Näringspolitik- Patrik och Emma,
Djuromsorg och djurhälsa– Aron och Mattias,
Slakt och Marknad– Hans, Emma, Aron och Jan,
Företagsutveckling
– Gunvor, Mattias och Patrik.
Kommunikation-Gunvor och Jan.
Internt arbete– Hans och Jan.

Via telemarketing har vi fått ca 480 nya medlemmar. Det tycker vi är fantastiskt trevligt och  nu gäller det att ge dem ett bra mottagande, så de känner sig välkomna och får veta vilka vi är och vad vi gör.

Protokoll styrelsemöte 140324