SNP styrelseprotokoll 2014-02-10

Här är senaste styrelseprotokollet. Under mötet diskuterades departementets förslag om nytt gårdsstöd. Några remissvar om L100 och kontrollprogram. Resultatet från telemarketing var positivt och styrelsen beslutar erbjuda fler klubbar möjligheten. Rapport från köttdelegationen om LRF Kött. Frågor om uppsagda kontrakt och inrapportering av prisstatistik var några av punkterna som togs upp. Se bilaga.

Protokoll styrelsemöte 140210

Rapport Köttdelegationen 2014 01 31