Förslag på Gårdsstöd 2015-2020

Här hittar Du regeringens förslag på Gårdsstöd för 2015-2020. Det beskriver  förutsättningarna för hur stöden kan fördelas, regeringens syfte med sitt förslag och hur förlaget ser ut.

Vill Du inte läsa alla 196 sidorna kan jag rekommendera sid 12, där står förslaget i korthet. På sidan 78 och framåt är de olika förslagen för djur och arealbidragen presenterade. Sidan 150 och framåt handlar om utjämningen. I innehålls förteckningen hittar du de frågor som intressera Dej.

Gårdsstöd 2015-2020