Prisstatistik 2013

 

Bifogad statistik är sammanställd på uppdrag av LRF Kött.

EU:s OFFICIELLA GENOMSNITTLIGA MARKNADSPRISER FÖR SLAKTKROPPAR år 2013

redovisas genom diagram för resp. djurslag

Priserna är vägda genomsnitt baserade på de större slakterierna som i varje land är rapporteringsskyldiga och för Sverige sker rapporteringen via Jordbruksverket till Kommissionen.

Priserna kan ej jämföras mellan länderna eftersom ländernas beräkningarna inte är gjorda på exakt samma sätt.

Kor_2013

Kviga_2013

Stut_2013

Ungtjur_2013