Protokoll SNP styrelsemöte 20140108

Den 7-8 januari 2014 var styrelsen samlade i Stockholm för styrelsemöte och information.

Sofia Björnsson, näringspolitisk expert på LRF, informerade om det vänteläge arbetet befinner sig i medan alla väntar på departementets förslag. Styrelsen diskuterade vad Jordbruksverkets yttrande/förslag om “nötpeng” för alla nötkreatur över 12 månader, skulle betyda för SNP, s medlemmar.

Lennart Nilsson LRF Kött informerade om LRF Kötts mål och strategi och kommande aktiviteter. Senare hade styrelsen diskussion om var som är viktigast för SNP att driva.

Maria Forshufvud informerade om Svenskt kötts arbete och om svensk kött märket. Det har stort anseende i handeln och används flitigt. Nu jobbar de vidare med att ytterligare kvalitetssäkra märket. Via Svenskt kötts hemsida når de otroligt många konsumenter. 127 000 stycken unika besökare under december månad! Varje sida är fylld av fakta om svenskt kött och köttproduktion.

Styrelsen började arbetet med att ta fram mål och vision för SNP. En arbetsgrupp bildades som ska fortsätta arbetet som ska vara klart under våren.

Det var bra att träffas alla, nya och gamla i styrelsen, för att skapa en gemensam ståndpunkt och för att lära känna varandra bättre. Det är en förutsättning för ett bra styrelsearbete. Efter dessa dagar blev det tydligt att vi har ett starkt SNP på frammarsch! Häng med, för nu kör vi 🙂

 

Protokoll styrelsemöte 140108

LRF Kött hemsidan jan 2014

Svenskt Kött jan 2014 hemsidan