Ny tjänst på proteintipset.se

Nästan 60 procent av allt proteinfoder som ges till svenska djur är importerat.
Det visar att det finns många goda affärsmöjligheter och miljövinster med att
odla mer närproducerat protein och spannmål.

Proteintipset.se är en sida för kunskapsförmedling om odling av proteingrödor
och utfodring. Här kan man hitta böndernas egna tips, som till exempel “samodla
ärter och korn till grisarna”, “lusernvall ger proteinrikt grovfoder” eller
“esparsett ny baljväxt på svenska fält”. På sajten kan man även annonsera för
att köpa eller sälja foder mellan gårdar. Därtill finns en beräkningshjälp för
att sätta pris, framtagen av Lovanggruppen.

Nu finns en ny beräkningstjänst för att man lätt och snabbt ska kunna jämföra vilket
transportalternativ som är det billigaste och bästa.

Genom att skriva in sitt postnummer på förstasidan kan sajten räkna ut
vägavståendet mellan säljare och köpare. Utifrån det görs beräkningen som tar
med olika transportalternativ, som exempelvis traktor med vagn och lastbil med
släp. Då blir det lätt att jämföra och se vad som är billigast.