Slutrapport marmoreringsprojektet

Svenskt kött har drivit ett projekt om marmorering av kött. Syftet har varit att bestämma ett klassificerings system och metod hur och när prover ska tas. Helena Stenberg Taurus har varit projektledare och Erika Karlsson SLU har gjort en förstudie i ämnet.

Nu är projektet slutrapporterat och du kan läsa om resultaten i rapporterna.

Slutrapport projekt Helena Stenberg

Marmoreringsstandard nötkött SLU