Slutrapport McDonaldsprojektet

Här finns slutrapporten från projektet SNP och LRF haft med McDonalds. Rapporten är gjord av forskare på SLU och syftet vara att hitta strukturer och strategier för lönsam produktion och säker tillförsel av inhemskt kött. Det rapporten hittat var bland annat att alla delar i hela kedjan behöver bli bättre i att kommunicera och samarbeta med varandra, att leverantörsgrupper/organisationer gynnar producenter och att det finns stora möjligheter att bli effektivare och utnyttja resurserna bättre. Även inom förädlingsledet finns utvecklingspotential.

slutrapport McDonalds131114