SNP Styrelseprotokoll 20131125

Här kommer det senaste styrelseprotokollet. Några frågor som diskuterades var hur SNP ska jobba med CAP den närmsta tiden, hur vi ska öka medlemsantalet, att Grisföretagarna gått med i LRF Kött och utvärdering av stämman.

Styrelsemöte 131125