Uppdaterat program köttriksdagen

Nu har programmet för Köttriksdagen kompletterats och utökats. Lördagen är fylld av många intressanta föreläsare.
Årets stämman kommer ha en ny utformning med flera workshop om ämnen som engagerar och skapar debatt.
Ordförande konferensen fredag den 15 november kl 8-9.30  är öppen för alla. Stefan Ljungdahl, chefredaktör för Jordbruksaktuellt, kommer att ge oss nya tankar och utmaningar.

 

Program köttriksdagen 2013 (1)

Program  ordfkonferens och workshop