Köttriksdagen 2013

Än finns det platser och rum kvar till Köttriksdagen 14-16 november i Kosta Art Hotell Kronoberg.

Skicka anmälan snarast till Ingmarie Arvidsson, Rosenholm, 36 071, Norrhult.

På programmet finns mycket matnyttigt och intressant. SNP förnyar sin stämma med workshops
med aktuella ämnen. Vi kommer bland annat ta upp vad LRF Kött betyder för mej som medlem,
hur djurskyddskontroller blir bättre, hur vi lyfter svensk nötköttsproduktion med mera.

Köttriksdag 2013 __