Permanenta gräsmarker i förgröningen

Bryta långliggande vallar

Ett av kraven på förgröning i nya CAP handlar om skötsel av permanenta gräsmarker. Det har orsakat lite frågor och funderingar bland medlemmar som hört av sig. De undrar om man efter 2014 inte får bryta gamla vallar som legat länge.  Det får man. Kravet gäller på landsnivå, inte gårdsnivå. Syftet med kravet är att ett land inte ska plöja upp mer än fem procent av sin gräsmark och göra den till åkermark. Risken att det skulle hända i Sverige bedöms minimal och därför finns ingen anledning att reglera det på gårdsnivå.
Enda undantaget är om du har skyddsvärda gräs-eller betesmarker, då kan du få plöjningsförbud.

Så har ni inte tänkt plöja de gamla vallarna i år, så finns det ingen anledning att göra det i höst på grund av en ny CAP reform.

www.atl.nu finns en CAP skola som kortfattat och tydligt förklarar besluten och konsekvenserna i reformen.

/Carina