Utvärdering om köttkontrollsavgiften gått tillbaks till producentledet

Regeringen beslöt att delar av köttkontrollsavgiften för 2012 ska gå tillbaks till producentledet. Jordbruksverket har utredd om så skett och bad SNP och klubbarna om hjälp. Rapporten är färdig och visar bland annat;

  • att avgiften har hamnat hos oss producenter och inte påverkat avräkningspriset
  • att informationen om utbetalningen från slakten upplevdes otydlig
  • att sänkningen av avgiften uppfattades främst som en positiv signal från regeringen om att de vill satsa på näringen

Även under 2013 kommer delar av köttkontrollsavgiften gå tillbaks till producenterna.

 

Utvädering av sänkt köttkontrollavgift