Styrelseprotokoll 2013-06-24

Viktigaste punkten på dagordningen var om SNP skulle gå med i LRF Kött (se SNP med i LRF Kött). Jan presenterade bakgrunden och vad det skulle innebära för medlemmarna. Styrelsen beslöt att SNP skulle gå med. Patrik informerade kort om senaste mötet på landsbygdsdepartementet och det vakuum som är innan beslut om budget och innehåll tas.

Styrelsemöte 130624

 

SNP med i LRF Kött