Styrelseprotokoll 2013-03-22

Några frågor som togs upp på mötet var

  • medlemsstatistik
  • informationshanteringen vid salmonellasmittat foder
  • värdet på stödrätter för betesmark kommer öka tack vare överföring av medel.

Styrelsemöte 130422